top of page

Volgens de Nederlandse wet mag een crematorium de as pas één maand na crematie vrijgeven.

Het crematorium bewaart de asresten gedurende deze maand in een speciale ruimte. Nadien kunt u de as afhalen in strooikoker of asbus. 

Voor het vervaardigen van de farewellstones is ongeveer 150 gr as nodig. (grote soeplepel)

Deze kunt u aangetekend opsturen per post. Het verwerken van de farewellstone zal binnen vijf werkdagen als aangetekend brievenbus pakket terug worden gestuurd naar de opdrachtgever.

Bij de bestemming van as moet de wens van de overledene worden gevolg. Als de overledene geen wens kenbaar heeft gemaakt, heeft de persoon die de crematie heeft geregeld de vrijheid om te doen wat hem/haar goeddunkt. 

Het advies is om tijdig te bespreken wat de wensen zijn na overlijden, en dit opschrijven in een codicil ( een zelf volledig handgeschreven briefje, met handtekening en datum) . 

bottom of page